تاکید پادشاهی سعودی بر حمایت از آژانس بین‌المللی انرژی هسته ای در مسیر عمل به مسئولیت های خود

دوشنبه 1444/2/30 برابر با 2022/09/26
  • Share on Google+

وین ٣٠ صفر ۱۴۴۴ ه برابر با ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ م واس
پادشاهی عربستان سعودی تاکید کرد که از آژانس بین المللی انرژی هسته ای در مسیر انجام مسئولیت های خود از جمله ترویج فناوری های هسته ای میان کشورهای عضو و ایفای نقش در مسیر استفاده صلح آمیز از این انرژی حمایت می کند.
این مطلب در سخنرانی پادشاهی عربستان سعودی توسط والاحضرت شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان بن عبدالعزیز، وزیر انرژی کشور و رئیس هیئت مدیره سازمان نظارت بر انرژی هسته‌ای امروز در شصت و ششمین همایش عمومی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در وین ایراد گردید.
وزیر انرژی در سخنان خود به نقش آفرینی در پشتیبانی از آزمایشگاه های آژانس از طریق پروژه فراگیر خود تحت عنوان "رینوال ٢" در مسیر تقویت نقش آژانس در پشتیبانی از دولت ها در زمینه های نظارتی و پشتیبانی از آژانس در توسعه فناوری های هسته ای برای مبارزه با بعضی بیماریها اشاره کرده و تاکید کرد که کشورمان به مشارکت کشورهای پیشرفته و استفاده از تجربیات و توانایی های آنان در پشتیبانی از آژانس امیدوار است.
وی همچنین به استراتژی پادشاهی سعودی برای ایجاد تنوع در منابع انرژی از جمله پروژه ملی ساخت نیروگاه انرژی هسته ای اشاره کرده و توضیح داد که در مرحله فعلی درخواست صدور پروانه برای محل احداث نیروگاه در دست بررسی است، و کار بررسی اسناد مهندسی مربوط به خصوصیات نیروگاه به مناقصه گذاشته شده، و از نقش آژانس در بازبینی اسناد مهندسی مناقصه قدردانی نمود.
وزیر انرژی همچنین در زمینه رشد توانایی های نظارتی هسته‌ای عربستان سعودی به شکل چشمگیر سخن گفت و بر تعهد عربستان سعودی و رعایت استانداردهای آژانس در مسیر حفظ امنیت هسته ای تاکید کرد.
شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان در سخنان خود همچنین بر اهمیت همبستگی بین المللی برای اجرای معاهده منع گسترش سلاح و خودداری از سیاسی سازی موضوعات مربوط به آن تاکید کرده و از نقش محوری آژانس در اجرای توافق ضمانت های فراگیرکشورهای عضو تمجید نمود.
- - واس
18:27 LOCAL TIME 15:27 GMT
0016