تيم مرکز امدادرسانى ملک سلمان پيشرفت توزيع مواد اسكان دهى بين آوارگان در اردوگاه العطيره، بلحج را بررسى كرد

سهشنبه 1444/3/1 برابر با 2022/09/27
  • Share on Google+

لحج 01 ربيع الاول 1444 هـ برابر با 27 سپتامبر 2022 م واس
تيم مرکز امدادرسانى و کمک هاى بشردوستانه ملک سلمان در جريان پيشرفت توزيع مواد اسكان دهى بين 1200 آواره در اردوگاه العطيره در بخش تبن واقع در استان لحج به عنوان بخشى از پروژه حمايت و اسكان دهى با مواد اساسى براى خانواده هاى آواره آسيب ديده در سراسر يمن و با همکارى کميسارياى عالى پناهندگان را بررسى كرد.
محمد رفيق نماينده کميسارياى عالى پناهندگان در عدن، حمايت مرکز امدادرسانى ملک سلمان از اردوگاه آوارگان در لحج را ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد که اين پروژه اسكان دهى و مواد اوليه امدادى را براى نيازمندترين خانواده هاى آواره فراهم مى کند.
آقاى عمر الصماتى مدير واحد اجرايى اردوگاه هاى آوارگان در استان لحج، حمايت بشردوستانه مرکز امدادرسانى ملک سلمان در اين استان در بخش هاى بهداشت، آموزش و پناه دادن به آوارگان را بررسى کرد.
اين فعاليت ها در چارچوب تلاش‌هاى مرکز امدادرسانى ملک سلمان براى اجراى پروژه‌هاى امدادى و اسكان دهى در استان‌هاى مختلف يمن و ارائه خدمات اوليه به آوارگان و جامعه ميزبان است.
--واس
15:52 LOCAL TIME 12:52 GMT
0014