با مشارکت سه جانبه پروژه توسعه و آبادانی یمن، "اجفند" و "صله": افتتاح اولین مرحله از پروژه تامین آب آشامیدنی با استفاده از انرژی خورشیدی در ٣ استان یمن

سهشنبه 1444/3/1 برابر با 2022/09/27
  • Share on Google+

حضرموت ١ ربیع الاول ۱۴۴۴ ه برابر با ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲ م واس
اولین مرحله از پروژه تامین آب آشامیدنی با استفاده از انرژی خورشیدی در ۱۲ بخش از بخش های استان حضرموت با مشارکت سه جانبه پروژه سعودی توسعه و آبادانی یمن، پروژه توسعه خلیج عربی "اجفند" و موسسه عمرانی "صله" افتتاح شد.
این پروژه در سه استان حضرموت، أبین و لحج در چارچوب پروژه انرژی تجدید پذیر برای بهبود کیفیت زندگی در یمن اجرا میشود.
پروژه تامین آب آشامیدنی با استفاده از انرژی خورشیدی تحولی مهم در بهبود کیفیت آب آشامیدنی در این استانها و تامین نیازهای روزانه مردم خواهد بود.
لازم به ذکر است پروژه انرژی تجدید پذیر برای بهبود کیفیت زندگی در یمن شامل تعمیر چاه ها با استفاده از راه اندازی ۱۲ پروژه تامین آب آشامیدنی با استفاده از انرژی تجدید پذیر، اجرای ٣۵ پروژه آبرسانی کشاورزی با استفاده از انرژی تجدید پذیر و تامین انرژی برای ۲۰ موسسه آموزشی و بهداشتی خواهد بود.
- - واس
16:49 LOCAL TIME 13:49 GMT
0020