تاکید شرکت سابک بر تعهد خود به توانمندسازی جوامع در مسیر رسیدن به آینده متکی بر اقتصاد دورانی کم کربن

سهشنبه 1444/3/1 برابر با 2022/09/27
  • Share on Google+

دبی ١ ربیع الاول ۱۴۴۴ ه برابر با ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲ م واس
شرکت صنایع اساسی عربستان سعودی (سابک) در همایش پژوهش و نوآوری پتروشیمی و شیمی خلیج که در روزهای ۲۶ و ۲۷ سپتامبر در دبی برگزار شد شرکت کرده و به معرفی توانایی ها و امکانات خود در زمینه نوآوری و تولید کالاهای بهتر و بهبود عملیات تولید پرداخت.
این همایش که با شعار "تشویق به آینده پایدار از طریق پژوهش و نوآوری" برگزار شد فرصتی برای بررسی و تبادل نظر در مورد بهترین استراتژی های اجرای تقویت نوآوری و مدیریت آن بود.
آقای باب موهان، مسئول ارشد فناوری و پایداری در شرکت سابک در سخنانی به ابعاد مختلف پایداری و ارتباط آنها به یکدیگر اشاره کرده و توضیح داد که تمامی اهداف ۱۷ گانه توسعه به یکدیگر مرتبط هستند و بررسی محورهای اصلی این همایش که شامل کاهش کربن و رسیدن به اقتصاد دورانی است بدون پذیرش این ارتباط و تاثیر آن بر چالش ها و راه حلهای ارائه شده موثر نخواهد بود.
در بحث اهتمام شرکت سابک به طرحهای اقتصاد دورانی، آقای موهان به مثال هایی مانند ورود شرکت به بحث تولید آمونیاک آبی و ارائه راه حل های دورانی برای پلاستیک از طریق طرح "ترو سیرکل" در کنار پشتیبانی از تولید خودرو های الکتریکی اشاره کرد.
وی همچنین بر تعهد شرکت سابک به تلاش برای توانمندسازی جوامع در مسیر رسیدن به آینده مبتنی بر اقتصاد دورانی با کربن کم تاکید کرد.
شرکت سابک در جریان این همایش به تلاش برای ارتباط با گروه های مختلف صنعتی، موسسات آکادمیک و نهادهای دولتی پرداخت و نوآوری های خود در زمینه مقابله با چالش های تغییرات اقلیمی را معرفی کرد.
- - واس
18:13 LOCAL TIME 15:13 GMT
0023