دیدار دبیرکل سازمان همکاری اسلامی با وزیر اقتصاد و همکاری بین المللی چاد

سهشنبه 1444/3/1 برابر با 2022/09/27
  • Share on Google+

جده ١ ربیع الاول ۱۴۴۴ ه برابر با ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲ م واس
استاد حسین ابراهیم طه، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی امروز با آقای موسی صالح بطراقی، وزیر اقتصاد و همکاری بین المللی جمهوری چاد و هیئت همراه ایشان دیدار کرد.
در این دیدار افقهای همکاری میان سازمان و دولت چاد و موضوعات مورد توجه مشترک بررسی شد.
- - واس
19:14 LOCAL TIME 16:14 GMT
0024