توزيع 21 تُن سبد غذايي ميان پناهجويان و نيازمندان در منطقه عرسال لبنان توسط مرکز ملک سلمان

سهشنبه 1444/3/1 برابر با 2022/09/27
  • Share on Google+

بيروت 1 ربيع الاول 1444هـ برابر با 27 سپتامبر 2022 م واس
مرکز امداد رساني و فعاليت هاي انسان دوستانه ملک سلمان ديروز در منطقه عرسال لبنان 21 تُن سبد غذايي ميان 1600 نفر از پناهجويان و نيازمندان توزيع کرد.
اين اقدام در چارچوب پروژه حمايت از امنيت غذايي پناهجويان فلسطيني و سوري و جامعه ميزبان آن در جمهوري لبنان صورت گرفت.
--واس
19:52 LOCAL TIME 16:52 GMT
0027