با حمايت مرکز امدادرسانى ملک سلمان طى يک ماه 1369 نفر از پناهندگان سورى و جامعه ميزبان در استان عکار از خدمات بهداشتى درمانى بهره‌مند شدند

چهار شنبه 1444/3/2 برابر با 2022/09/28
  • Share on Google+

بيروت 02 ربيع الاول 1444 هـ برابر با 28 سپتامبر 2022 م واس
مرکز امدادرسانى و کمک هاى بشردوستانه ملک سلمان، به اجراى پروژه تقويت خدمات مراقبت هاى بهداشتى براى پناهندگان سورى و جامعه ميزبان در شهر بنين در استان عکار لبنان همچنان ادامه مى دهد.
اين مركز طى ماه آگوست گذشته، 1369 بيمار را در مرکز مراقبت هاى بهداشتى عکار پذيرش كرده و به 3156 نفر خدمات ارائه كرده است که در اين ميان کلينيک ها، داروخانه ها، آزمايشگاه، پرستارى و برنامه سلامت جامعه و سلامت روان سهيم بوده اند، به طورى كه درصد مردان به 36 درصد و زنان 64 درصد رسيده است، در حالى که درصد پناهندگان 43 درصد و ساکنان 57 درصد بوده است.
اين فعاليت ها به نمايندگى از مرکز براى ارائه کمک هاى بشردوستانه به نيازمندان و پناهندگان سورى در مکان هاى مختلف سكونت آنان انجام مى شود.
--واس
19:21 LOCAL TIME 16:21 GMT
0024