دبيرکل اتحاديه عرب ادامه بمباران اقليم کردستان عراق توسط ايران را محکوم کرد

پنج شنبه 1444/3/3 برابر با 2022/09/29
  • Share on Google+

قاهره 03 ربيع الاول 1444 هـ برابر با 29 سپتامبر 2022 م واس
آقاى احمد ابوالغيط دبيرکل اتحاديه عرب، بمباران موشکى مستمر ايران که چندين منطقه در اقليم کردستان عراق را هدف قرار داده و منجر به کشته و زخمى شدن تعدادى از افراد غيرنظامى شده است را محکوم کرد.
آقاى ابوالغيط در بيانيه‌اى ضمن رد کامل اين نقض حاکميت عراق، بر لزوم احترام ايران به قوانين بين‌المللى و اصول حسن همجوارى و توقف آن به گونه‌اى که امنيت و ثبات عراق را تضعيف مى‌کند، تاکيد کرد.
دبيرکل اتحاديه عرب حمايت و همبستگى اتحاديه عرب با جمهورى عراق در مقابله با تمامى تجاوزات خارجى که امنيت و ثبات منطقه را نيز تهديد مى کند، تجديد کرد.
--واس
14:31 LOCAL TIME 11:31 GMT
0009