توزيع 675 سبد غذايى ميان پناهجويان و نيازمندان در منطقه عرسال لبنان توسط مرکز ملک سلمان

یکشنبه 1444/3/6 برابر با 2022/10/02
  • Share on Google+

بيروت 06 ربيع الاول 1444هـ برابر با 02 اكتبر 2022 م واس
مرکز امداد رساني و فعاليت هاي انسان دوستانه ملک سلمان ديروز در منطقه عرسال لبنان 675 سبد غذايي ميان پناهجويان و نيازمندان توزيع کرد.
اين اقدام در چارچوب پروژه حمايت از امنيت غذايي پناهجويان فلسطيني و سوري و جامعه ميزبان آن در جمهوري لبنان صورت گرفت.
--واس
15:21 LOCAL TIME 12:21 GMT
0012