برگزاری سیزدهمین همایش جهانی انجمن سعودی مراقبت های ویژه در جده

یکشنبه 1444/3/6 برابر با 2022/10/02
  • Share on Google+

جده ۶ ربیع الاول ۱۴۴۴ ه برابر با ۲ اکتبر ۲۰۲۲ م واس
استان جده فردا شاهد افتتاح فعالیت های سیزدهمین همایش جهانی انجمن سعودی مراقبت های ویژه خواهد بود.
این همایش به مدت دو روز با هدف تبادل تجربیات و دانسته ها میان پزشکان و متخصصین برای بررسی روش های بهبود و توسعه مراقبت های ویژه و گفتگو در مورد پژوهش های انجام شده در این زمینه برگزار می‌شود.
آقای عوض بن عبدالله العمري، رئیس انجمن سعودی مراقبت های ویژه در سخنانی توضیح داد که بیش از ۱۲۰۰ پزشک و کارشناس از اقصی نقاط جهان در این همایش به صورت حضوری و مجازی مشارکت خواهند داشت و ۳۵۰ نفر نیز در کارگاه های مرتبط با همایش از کشورهای خلیجی و عربی حضور خواهند یافت، و اشاره کرد که در این همایش بررسی پژوهش های مدرن در زمینه مراقبت های ویژه یکی از محورهای اصلی است.
همچنین دکتر وائل عبدالحفیظ تاشکندی، رئیس این همایش در سخنانی توضیح داد که بیش از ۷۰ ساعت آموزشی از سوی سازمان تخصص های بهداشتی عربستان سعودی به این همایش اختصاص داده شده و ۶۰ سخنرانی و جلسه علمی توسط بیش از ۲۰۰ سخنران از پزشکان و متخصصین بهداشت سعودی ارائه خواهد گردید، ضمن اینکه ۲۵ نفر از کارشناسان از اقصی نقاط جهان نیز به صورت حضوری و مجازی در این همایش سخنرانی خواهند کرد.
- - واس
17:44 LOCAL TIME 14:44 GMT
0017