توزيع 314 سبد غذايي ميان پناهجويان و نيازمندان در لبنان توسط مرکز ملک سلمان

دوشنبه 1444/3/7 برابر با 2022/10/03
  • Share on Google+

بيروت 07 ربيع الاول 1444هـ برابر با 03 اكتبر 2022م واس
مرکز امداد رسانى و فعاليت هاى انسان دوستانه ملک سلمان ديروز در منطقه بقاع ميانى در لبنان 314 سبد غذايي در ميان 1.570 از پناهجويان سورى توزيع کرد.
اين اقدام در چارچوب پروژه حمايت از امنيت غذايى پناهجويان فلسطينى و سورى و جامعه ميزبان آن در جمهورى لبنان صورت گرفت.
--واس
11:43 LOCAL TIME 08:43 GMT
0009