امير منطقه رياض سفير دانمارک در کشورمان را به را حضور پذيرفت

یکشنبه 1444/4/26 برابر با 2022/11/20
  • Share on Google+

رياض 26 ربيع الآخر 1444 هـ برابر با 20 نوامبر 2022 م واس
شاهزاده فيصل بن بندر بن عبدالعزيز امير منطقه رياض امروز در دفتر خود در کاخ "الحکم" از خانم ليسالوت پلزنر سفير جديد دانمارک در كشورمان را به را حضور پذيرفت.
در طى اين ديدار، گفت وگوهاى صميمانه اى رد و بدل شد.
--واس
15:31 LOCAL TIME 12:31 GMT
0011