امضای یادداشت تفاهم میان مجمع جهانی زبان عربی ملک سلمان و دانشگاه ملک فیصل

پنج شنبه 1444/4/30 برابر با 2022/11/24
  • Share on Google+

ریاض ۳۰ ربیع الآخر ۱۴۴۴ هـ برابر با ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ م واس
مجمع جهانی زبان عربی ملک سلمان یک یادداشت تفاهم با دانشگاه ملک فیصل برای فعال سازی همکاری فیمابین و استفاده از تجربیات و خدماتی که به تلاش های طرفین برای پشتیبانی از زبان عربی کمک می کند امضا کرد.
امضای این یادداشت تفاهم توسط دکتر عبدالله ابن صالح الوشمی، دبیر کل مجمع و دکتر محمد ابن عبدالعزیز العوهلی، رئیس دانشگاه ملک فيصل انجام شد.
از جمله اهداف این یادداشت تفاهم تقویت همکاریها میان طرفین و توسعه ی آنها بر اساس امکانات در دسترس و سیستم‌های مورد تایید این دو نهاد، شامل استفاده از تجربیات به دست آمده برای انجام پژوهش های علمی در زمینه زبان عربی و بخش های مختلف آن و ارائه دوره های آموزشی و مشاوره های مربوط به زبان عربی در کنار اجرای برنامه های آموزش زبان عربی در زمینه های عمومی و خصوصی و دیدارهای متبادل میان کارشناسان و متخصصین زبان عربی است.
لازم به ذکر است امضای این یادداشت تفاهم توسط مجمع ملک سلمان در چارچوب اهداف اصلی این مجمع از جمله تلاش مستمر برای خدمت به زبان عربی و حفظ سلامتی در نگارش و تکلم به این زبان و حفاظت از فصاحت و بلاغت زبان است.
- - واس
15:44 LOCAL TIME 12:44 GMT
0012