مرکز امدادرسانى ملک سلمان بيش از 74 تن سبد غذايى را در منطقه "الشمايتين"، استان تعز توزيع كرد

پنج شنبه 1444/4/30 برابر با 2022/11/24
  • Share on Google+

تعز 30 ربيع الآخر 1444 هـ برابر با 24 نوامبر 2022 م واس
مرکز امدادرسانى و کمک هاى بشردوستانه ملک سلمان روز گذشته، 74 تن و 900 کيلوگرم سبد غذايى را در منطقه "الشمايتين"، واقع در استان تعز، توزيع کرد که 4200 نفر از اين کمک هاى بهره مند شدند.
اين فعاليت در چارچوب پروژه حمايت از امنيت غذايى براى سال 2022 است که توسط اين مرکز در يمن اجرا مى شود و هدف آن توزيع بيش از 192 هزار سبد غذايى به وزن بيش از 20 هزار تن براى خانواده هاى نيازمند و آسيب ديده در 15 استان يمن است.
--واس
15:46 LOCAL TIME 12:46 GMT
0013