قايق هاى رژيم صهيونيستى يک ماهيگير فلسطينى را در نوار غزه هدف قرار دادند

پنج شنبه 1444/4/30 برابر با 2022/11/24
  • Share on Google+

قدس اشغالى 30 ربيع الآخر 1444 هـ برابر با 24 نوامبر 2022 م واس
يک ماهيگير فلسطينى امروز در نوار غزه در پى هدف قرار دادن قايق‌هاى فلسطينيان توسط قايق‌هاى نيروهاى رژيم صهيونيستى زخمى شد.
آقاى عائد بکر، رئيس کميته صيادان فلسطينى در بيانيه اى مطبوعاتى تصريح كرد که نيروى دريايى رژيم صهيونيستى به يک قايق ماهيگيرى فلسطينى حمله کردند و يک ماهيگير را زخمى كردند، وى افزود: نيروهاى رژيم صهيونيستى در حال کاهش منطقه ماهيگيرى هستند که به کمتر از شش مايل مى رسد.
شايان ذکر است که نيروهاى اشغالگر صهيونيستى براى سومين هفته متوالى از صادرات ماهى از نوار غزه به کرانه باخترى جلوگيرى کردند که خسارات سنگينى به صيادان وارد کرد.
--واس
16:27 LOCAL TIME 13:27 GMT
0015