توزیع پوشاک زمستانی میان ۱۲۲۰ خانواده نیازمند در اردن توسط مرکز ملک سلمان

پنج شنبه 1444/4/30 برابر با 2022/11/24
  • Share on Google+

ریاض ۳۰ ربیع الآخر ۱۴۴۴ ه برابر با ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ م واس
مرکز امداد رسانی و فعالیت های انسان دوستانه ملک سلمان به توزیع پوشاک زمستانی میان پناهجویان سوری و فلسطینی و خانواده های نیازمند جامعه میزبان در اردن در چارچوب پروژه کنف ۲۰۲۲ با همکاری هیئت خیریه اردن هاشمی ادامه می دهد.
در این راستا دیروز در استان های کرک و طفیله ١٢٢٠ کوپن خرید میان نیازمندان توزیع گردید که به آنان امکان می‌دهد برحسب نیاز از فروشگاه های معتبر پوشاک زمستانی خود را خریداری نمایند.
این اقدام در چارچوب پروژه های انسان دوستانه و امدادی پادشاهی عربستان سعودی برای پناهجویان و نیازمندان اردنی انجام شد.
- - واس
18:45 LOCAL TIME 15:45 GMT
0020