ارائه خدمات درمانی به 2700 نفر در ماه اكتبر توسط درمانگاه سیار مرکز ملک سلمان در استان حجه یمن

یکشنبه 1444/5/3 برابر با 2022/11/27
  • Share on Google+

حجه 03 جمادى الاولى ۱۴۴۴ هـ برابر با 27 نوامبر ۲۰۲۲ م واس
درمانگاه سیار تابع مرکز امداد رسانی و فعالیت های انسان دوستانه ملک سلمان در منطقه غرزه در بخش حرض استان حجه یمن خدمات درمانی خود را به 2711 نفر در طى ماه اكتبر ۲۰۲۲ ارائه کرده است.
در این مدت 472 نفر به بخش مبارزه با همه گیری ها، 303 نفر به بخش اورژانس، 486 نفر به بخش داخلی و 39 نفر به بخش باروری مراجعه کرده و 1.336 نفر دارو دریافت کردند، ضمن اینکه 75 نفر به بخش جراحی و دو نفر به بخش فرهنگی و اطلاع رسانی مراجعه نمودند.
همچنین 258 نفر به بخش خدمات بالینی مراجعه کردند و 6 فعالیت پسماند زدایی نیز انجام شد.
--واس
15:27 LOCAL TIME 12:27 GMT
0011