وزیر محیط زیست کشورمان شبکه‌ی بیماری‌های حیوانات دریایی در خاورمیانه را راه‌اندازی نموده و آزمایشگاه بهداشت و سلامتی ماهی‌ها در شهر جده را بعنوان آزمایشگاه مرکزی آن اعلام کرد

یکشنبه 1444/5/3 برابر با 2022/11/27
  • Share on Google+

ریاض ۳ جمادی الاولی ۱۴۴۳ هـ‌ برابر با ۲۷ نوامبر ۲۰۲۲م واس
مهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلی وزیر محیط زیست، آب و کشاورزی کشورمان امروز در حضور خانم دکتر مونیک الوا مدیرکل سازمان بهداشت حیوانات شبکه‌ی بیماری‌های حیوانات دریایی در خاورمیانه را راه‌اندازی کرد.
راه‌اندازی این شبکه برای تقویت سیستم تولید ماهی‌های پرورشی و جلوگیری از بیماری‌های حیوانات دریایی، و رفع نیازهای غذایی و کاهش انتشار بیماری‌ها، و آموزش دامپزشکان فعال در حوزه‌ی بهداشت و درمان موجودات دریایی انجام شده است.
این شبکه همچنین آزمایشگاه جده را بعنوان آزمایشگاه اصلی و مرجعی کشورهای حوزه‌ی دریای سرخ و خلیج عربی شامل کشورهای: «عربستان سعودی، بحرین، جیبوتی، مصر، عراق، اردن، کویت، عمان،‌قطر، سومالی، سودان، امارت، و یمن» اعلام کرده است، و هدف از آن کمک به کشورهای عضو برای توسعه‌ی پرورش ماهی‌ها، و بهبود شرایط رشد حیوانات دریایی و کشف زودهنگام بیماری‌ها و مقابله با آن در منطقه است.
عربستان سعودی همکاری‌های گسترده‌ای با سازمان بهداشت حیوانی اجرا کرده است که شامل: برنامه‌ی عربستان سعودی برای مبارزه با بیماری هاری، تب برفکی، طاعون نخشوارکنندگان کوچک، و پروژه‌ی ارزیابی خدمات دامپزشکی در عربستان سعودی «PVS»، و برنامه‌ی همکاری دامپزشکی‌های عربستان با آزمایشگاه‌های مرکزی فرانسه و ایتالیا، و برنامه‌ی همکاری ارزیابی ریسک‌های بخش ثروت‌های حیوانی با ایتالیا، و برنامه‌ی همکاری با آزمایشگاه‌های ماهی‌ها در شهر جده است.
--واس
18:30 LOCAL TIME 15:30 GMT
0015