توزيع بيش از 59 تٌن سبد غذايى را در استان تعز توسط مرکز امدادرسانى ملک سلمان

پنج شنبه 1444/5/7 برابر با 2022/12/01
  • Share on Google+

تعز 07 جمادى الاولى 1444 هـ برابر با 01 دسامبر 2022 م واس
مرکز امدادرسانى و کمک هاى بشردوستانه ملک سلمان روز گذشته، 59 تن و 385 کيلوگرم سبد غذايى را در شهرستان مظفر واقع در استان تعز، توزيع کرد که 3.330 نفر از اين کمک هاى بهره مند شدند.
اين فعاليت در چارچوب پروژه حمايت از امنيت غذايى براى سال 2022 است که توسط اين مرکز در يمن اجرا مى شود و هدف آن توزيع بيش از 192 هزار سبد غذايى به وزن بيش از 20 هزار تن براى خانواده هاى نيازمند و آسيب ديده در 15 استان يمن است.
--واس
14:01 LOCAL TIME 11:01 GMT
0013