کلينيک هاى سيّار پزشکى مرکز امدادرسانى ملک سلمان در عبس، همچنان به ارائه خدمات درمانى به ذينفعان ادامه مى دهند

یکشنبه 1444/5/10 برابر با 2022/12/04
  • Share on Google+

حجه 10 جمادى الاولى 1444 هـ برابر با 04 دسامبر 2022 م واس
کلينيک هاى سيّار پزشکى مرکز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ملک سلمان در منطقه عبس استان حجه، همچنان به ارائه خدمات درمانى به ذينفعان ادامه مى دهند.
به طوريكه در بازه زمانى 2 تا 8 نوامبر 2022 ميلادى تعداد 426 نفر از کلينيک ها بازديد کردند، در بخش کلينيک درمان و کنترل بيمارى همه گير 58 بيمار، در بخش درمانگاه اورژانس 22 بيمار، در بخش کلينيک داخلى 110 بيمار و 8 مورد در بخش زنان و زايمان بودند.
و همچنين 213 نسخه دارو توزيع شد که 15 نفر از کلينيک جراحى و پانسمان و 2 بيمار به کلينيک آگاهى و آموزش مراجعه کردند و در خدمات همراه 140 نفر از بخش خدمات پرستارى بهره مند شدند و دو فعاليت دفع انجام گرديد.
--واس
17:15 LOCAL TIME 14:15 GMT
0013