بازديد هيئتى از بنياد نشر قرآن کريم محمد ششم در مراکش از مجمع ملک فهد چاپ قرآن کريم

چهار شنبه 1444/5/13 برابر با 2022/12/07
  • Share on Google+

مدينه منوره 13 جمادى الاولى 1444هـ برابر با 07 دسامبر 2022م واس
هيئت مؤسسه نشر قرآن کريم محمد ششم در پادشاهى مراکش از مجمع چاپ قرآن کريم ملک فهد در مدينه منوره بازديد کرد و مورد استقبال استاد عاطف العليان معاون دبيرکل مجمع قرار گرفت.
در اين بازديد هيئت در جريان سيستم خدمات يکپارچه ارائه شده توسط مجمع جهت خدمت رسانى به مسلمانان سراسر جهان، آخرين نشريات مجمع به زبان هاى مختلف جهان اعم از نسخه چاپى و ديجيتالى، روش کار دستگاه هاى چاپ قرآن کريم و مراحل آن تا چاپ نسخه نهايى و بازنگرى نهايى و همچنين يک نسخه از قرآن كريم به خط (بريل) براى نابينايان قرار گرفت و از خصوصيات اين نسخه سهولت يافتن آيات و سوره ها است.
در پايان اين بازديد معاون دبيرکل مجمع مجموعه هدايايى را که مشتمل بر يک جلد ويژه قرآن کريم بود به عنوان هديه خادم حرمين شريفين به مسلمانان، به وى اهدا نمود.
--واس
15:28 LOCAL TIME 12:28 GMT
0011