تعداد 7 هزار داوطلب در ارائه خدمات به زائران مسجدنبوى به چندين زبان شرکت كردند

چهار شنبه 1444/5/13 برابر با 2022/12/07
  • Share on Google+

مدينه منوره 13 جمادى الاولى 1444 هـ برابر با 07 دسامبر 2022 م واس
تعداد 7000 داوطلب در هشت ماهه گذشته در راستاى فعال سازى نقش داوطلبانه و اجراى برنامه هاى عملياتى در ايام حج و عمره و اجراى برنامه هاى عملياتى رياست اداره کل امور مسجدنبوى در خدمت رسانى ميدانى به زائران در مسجدنبوى شرکت کردند.
اين اداره بر کار داوطلبانه معاونت امور مسجدنبوى براى اتخاذ فرصت هاى داوطلبانه ايجاد شده از طريق بستر ملى کار داوطلبانه نظارت مى کند تا داوطلبان را جذب کند و آنان را قادر سازد در اجراى طرح هاى راهبردى کار بخش هاى مختلف مشارکت کنند.
داوطلبان در 47 فرصت کار داوطلبانه موجود فعاليت کردند که طى 8 ماه گذشته بيش از 350000 ساعت کارى ارائه کرده اند که شامل کمک به سالمندان و افراد داراى معلوليت، خدمات راهنمايى به چندين زبان و حمايت در سازماندهى ازدحام جمعيت و عابران پياده و حوزه هاى تخصصى کمک هاى اوليه، سنجش تاثير، طراحى و روابط عمومى بوده است.
--واس
15:49 LOCAL TIME 12:49 GMT
0012