تخریب زمین های کشاورزی و تاسیسات تجاری در کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی

چهار شنبه 1444/5/13 برابر با 2022/12/07
  • Share on Google+

قدس اشغالی ۱۳ جمادی الاول ۱۴۴۴ هـ برابر با ۷ دسامبر ۲۰۲۲ م واس
در چارچوب عملیات شهرک سازی و اشغال سرزمینهای فلسطینی، نیروهای رژیم صهیونیستی امروز بخشهای گسترده ای از اراضی کشاورزی و برخی تأسیسات تجاری را در روستای ولجه در غرب شهر بیت لحم در فلسطین تخریب کردند.
در همین راستا نیروهای اشغالگر به تخریب مدرسه اصفی در شهر خلیل که چند روز پیش آغاز شده بود ادامه دادند و چادرهای استفاده شده توسط دانش آموزان برای ادامه تحصیل در پی تخریب ساختمان مدرسه را نیز از بین بردند.
از سوی دیگر به گفته باشگاه اسیران فلسطین، نیروهای اشغالگر به ادامه بازداشت شهروندان فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری ادامه می دهند، و امروز ۲۲ شهروند را بازداشت کرده اند.
- - واس
16:25 LOCAL TIME 13:25 GMT
0014