دبيرکل شوراى همکارى بر اهميت تقويت پيوندهاى همکارى مشترک بين شوراى همکارى و جمهورى عراق تاکيد کرد

جمعه 1444/5/15 برابر با 2022/12/09
  • Share on Google+

رياض 15 جمادى الاولى 1444 هـ الموافق 09 دسامبر 2022 م واس
دکتر نايف فلاح مبارک الحجرف، دبيرکل شوراى همکارى کشورهاى خليج عربى، بر اهميت تقويت پيوندهاى برادرى و همکارى مشترک بين شوراى همکارى و جمهورى عراق در اجراى رهنمودهاى رهبران کشورهاى شوراى همکارى -حفظهم الله- که منافع مشترک را تامين مى كند، تاكيد كرد.
اين سخنان در طى ديدار امروز با آقاى محمد شياع السودانى، نخست وزير جمهورى عراق در رياض، در جريان سفر نخست وزير عراق براى شرکت در "اجلاس همکارى و توسعه عربى-چينى" براى همکارى و توسعه تصريح شد.
در اين ديدار موضوعات متعددى از جمله بررسى روابط خليج عربى و عراق و راه هاى حمايت و تقويت آن در همه زمينه ها در جهت خير، توسعه و ثبات و همچنين آخرين تحولات منطقه اى و بين المللى مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
--واس
14:54 LOCAL TIME 11:54 GMT
0014