به نيابت از خادم حرمين شريفين.. والاحضرت وليعهد رياست "اجلاس همکارى و توسعه خليجى-چينى در رياض" را بر عهده گرفتند

جمعه 1444/5/15 برابر با 2022/12/09
  • Share on Google+

رياض 15 جمادى الاولى 1444 هـ برابر با 09 دسامبر 2022 م واس
به نيابت از خادم حرمين شريفين، شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وليعهد و رئيس شوراى وزيران -حفظهما الله-، رياست "اجلاس همکارى و توسعه خليجى-چينى در رياض"، با حضور سران و روساى هيئت هاى کشورهاى شوراى همکارى خليج عربى و جمهورى خلق چين در مرکز همايش هاى بين المللى ملک عبدالعزيز در رياض را بر عهده گرفتند.
والاحضرت وليعهد، رهبران و روساى هيئت هاى کشورهاى شوراى همکارى خليج عربى و جمهورى خلق چين به همين مناسبت عکس هاى يادبوى گرفتند.
پس از آن "اجلاس همکارى و توسعه خليجى-چينى در رياض" آغاز به كار كرد.
والاحضرت وليعهد نطق افتتاحيه اى را ايراد نمودند و در آن به آقاى شى جين پينگ رئيس جمهورى خلق چين و سران هيئت هاى خليجى خوش آمد گفتند.
وى اظهار داشتند كه کشورهاى شوراى همکارى خليج عربى، جمهورى خلق چين را شريکى ضرورى و مهم براى خود مى دانند و کشورهاى ما، براى ارتقاى سطح مشارکت راهبردى با جمهورى خلق چين اهميت زيادي قائل هستند.
ايشان توسعه سريع روابط خليجى-چينى و تنوع آشکار در زمينه هاى همکارى استراتژيک بين دو طرف از جمله تجارت، سرمايه گذارى، انرژى، آموزش، تحقيقات علمى، محيط زيست و بهداشت را ستودند.
وى افزودند: کشورهاى شوراى همکارى به مشارکت راهبردى بين آنها و جمهورى خلق چين اهميت مى دهند و از برنامه هاى اقدام مشترک براى دوره (2023 - 2027) به دليل اهميت آنها در تقويت چارچوب راهبردى همکارى بين دو طرف قدردانى مى کنند.
وى افزود که کشورهاى شوراى همکارى بر نقش مستمر خود به عنوان منبعى قابل اعتماد براى تامين نيازهاى انرژى جهانى و چين تاکيد دارند.
در پايان، والاحضرت تشکر صميمانه خود را از جمهورى خلق چين به رهبرى آقاى شى جين پينگ رئيس جمهور خلق چين به دليل تلاش مستمر اين کشور براى تعميق روابط خليجى-چينى ابراز کردند.
--واس
16:35 LOCAL TIME 13:35 GMT
0019