معاون وزير امور خارجه از کميسر کل آژانس امدادرسانى و کار سازمان ملل متحد براى آوارگان فلسطينى آنروا را به حضور پذيرفت

دوشنبه 1444/7/8 برابر با 2023/01/30
  • Share on Google+

رياض 8 رجب 1444هـ برابر با 30 ژانويه 2023م واس
مهندس وليد بن عبدالکريم الخريجى معاون وزير امور خارجه امروز در مقر اين وزارتخانه در رياض آقاى فيليپ لازارينى کميسر کل آژانس امدادرسانى و کار سازمان ملل متحد براى آوارگان فلسطينى را به حضور پذيرفت.
وى در اين ديدار، تلاش هاى هميشگى كشورمان را در حمايت از مردم فلسطين بررسى کردند و دو طرف همچنين در مورد ابعاد همکارى پادشاهى عربستان سعودى و آژانس گفتگو کردند.
--واس
16:06 LOCAL TIME 13:06 GMT
0020