رئيس مجلس شورا، همتاى عمانى خود را به حضور پذيرفت

دوشنبه 1444/7/8 برابر با 2023/01/30
  • Share on Google+

الجزائر 08 رجب 1444 هـ برابر با 30 ژانويه 2023 م واس
دکتر عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس شورا، در محل اقامت خود در الجزاير، شيخ خالد خالد بن هلال المعولى، رئيس مجلس شوراى سلطنت عمان را در حاشيه هفدهمين نشست کنفرانس اتحاديه شوراهاى کشورهاى عضو سازمان همکارى اسلامى که هم اکنون در جمهورى دموکراتيک خلق الجزاير در حال برگزارى است، به حضور پذيرفت.
دکتر آل الشيخ با رئيس مجلس شوراى عمان روابط برادرانه بين دو کشور، ابعاد همکارى در زمينه هاى مختلف و راه هاى ارتقا و توسعه آن در همه زمينه ها به ويژه روابط پارلمانى دو شورا را مورد بحث و بررسى قرار داد.
در اين ديدار، بر اهميت افزايش هماهنگى مشترک بين دو کشور در مجامع مختلف پارلمانى منطقه‌اى و بين‌المللى و فعال‌سازى نقش کميته‌هاى دوستى پارلمانى، براى ايجاد روابط دوجانبه بين دو کشور در سطوح گسترده تر تأكيد شد.
--واس
16:22 LOCAL TIME 13:22 GMT
0022