مرکز امدادرسانى ملک سلمان 500 سبد غذايى را در بخش بورکى برک استان لوگر افغانستان توزيع كرد

دوشنبه 1444/7/8 برابر با 2023/01/30
  • Share on Google+

كابل 08 رجب 1444 هـ برابر با 30 ژانويه 2023 م واس
مرکز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ملک سلمان، ديروز 500 سبد غذايى را در بخش بورکى برک استان لوگر افغانستان توزيع کرد که 500 خانواده به ميزان 3000 نفر از آنها بهره مند شدند.
اين فعاليت در چارچوب تلاش‌هاى كشورمان از طريق مرکز امدادرسانى ملک سلمان، براى کاهش درد و رنج آسيب‌ديدگان ناشى از سيل در شهرها و استان‌هاى مختلف افغانستان صورت مى‌گيرد.
--واس
16:22 LOCAL TIME 13:22 GMT
0023