وزارت خارجه سرویس صدور روادید عبور زیارتی به صورت الکترونیک را برای مسافران هوایی راه اندازی کرد

دوشنبه 1444/7/8 برابر با 2023/01/30
  • Share on Google+

ریاض ۸ رجب ۱۴۴۴ ه برابر با ۳۰ ژانویه ۲۰۲۳ م واس
وزارت خارجه با همکاری نهادهای ذیربط و شرکتهای هواپیمایی داخلی سرویس صدور روادید عبور زیارتی را به صورت الکترونیک برای مسافران هوایی راه اندازی کرد تا ورود به پادشاهی سعودی برای همه گروههای مسافران آسان شده و مراحل دریافت روادید ورود سریعتر انجام شود.
دریافت این روادید به مسافران هوایی ترانزیت و کسانی که مایل به دخول به عربستان سعودی باشند اجازه می دهد ضمن ادای عمره و زیارت مسجد نبوی از فعالیت های مختلف فرهنگی و گردشگری در کشور نیز بازدید کنند.
به گفته وزارت خارجه این سرویس از امروز راه اندازی می شود و مسافران هوایی می توانند از طریق سامانه های الکترونیک شرکت هواپیمایی عربستان سعودی و شرکت هواپیمایی ناس درخواست روادید عبور زیارتی به صورت هوایی را ارائه نمایند تا بلافاصله به سامانه ملی یکپارچه روادید وزارت خارجه ارسال شده و پس از صدور موافقت به شکل فوری از طریق ایمیل به درخواست کننده ارسال گردد.
وزارت خارجه تاکید کرده است که راه اندازی این سرویس در تحقق اهداف کشور در چارچوب چشم انداز سعودی ۲۰۳۰ و تقویت جایگاه عربستان سعودی و استفاده از موقعیت استراتژیک ویژه به عنوان محور ارتباط میان قاره ها موثر خواهد بود.
لازم به ذکر است این روادید به صورت مجانی و فوری همراه با بلیط صادر خواهد شد و به مدت ۳ ماه اعتبار خواهد داشت و مدت مجاز برای باقی ماندن در کشور با استفاده از آن چهار روز است.
- - واس
17:50 LOCAL TIME 14:50 GMT
0025