امضای یادداشت همکاری میان وزارت بهداشت و وزارت حج و عمره برای اجرای طرح های ابتکاری

پنج شنبه 1444/7/11 برابر با 2023/02/02
  • Share on Google+

ریاض ۱۱ رجب ۱۴۴۴ ه برابر با ٢ فوریه ۲۰۲۳ م واس
وزارت بهداشت و وزارت حج و عمره امروز یک یادداشت همکاری مشترک با هدف تقویت مفهوم نوآوری و ابتکار از طریق اجرای طرحهای ابتکاری و استفاده از تجربیات طرفین در انجام همکاری های مختلف از جمله تدوین و اجرای پروژه های ابتکاری و دوره های آموزشی و کارگاه های مربوط به بهداشت در حج و عمره امضا کردند.
این یادداشت همکاری همچنین شامل انجام آزمایش ها و آمار گیری های میدانی در زمینه نوآوری های بهداشتی در موسم حج و عمره و پژوهش در مورد طرح ها و پروژه های مختلف بهداشتی و ایجاد استانداردهایی برای ارزیابی و داوری این گونه طرح‌ها در موسم حج و عمره است.
- - واس
17:40 LOCAL TIME 14:40 GMT
0014