ارائه خدمات درمانى به 2.136 نفر در ماه دسامبر گذشته توسط درمانگاه سيار مرکز ملک سلمان در استان حجه يمن

یکشنبه 1444/7/14 برابر با 2023/02/05
  • Share on Google+

حجه 14 رجب ۱۴۴۴ هـ برابر با 5 فوريه 2023م واس
درمانگاه سیار تابع مرکز امداد رسانی و فعالیت های انسان دوستانه ملک سلمان در منطقه غرزه در بخش حرض استان حجه یمن خدمات درمانی خود را به 2.136 نفر در ماه دسامبر سال ۲۰۲۲ ارائه کرده است.
در این مدت 267 نفر به بخش مبارزه با همه گیری ها، 186 نفر به بخش اورژانس، 552 نفر به بخش داخلی و 55 نفر به بخش باروری مراجعه کرده و 1.001 نفر دارو دریافت کردند، ضمن اینکه 79 نفر به بخش جراحی و دو نفر به بخش فرهنگی و اطلاع رسانی مراجعه نمودند.
همچنین 357 نفر به بخش خدمات بالینی مراجعه کردند و 8 فعالیت پسماند زدایی نیز انجام شد.
--واس
12:03 LOCAL TIME 09:03 GMT
0006