تاكيد دبیرکل شورای همکاری خلیج بر نقش سازمان همکاری دیجیتال در تقویت توسعه دیجیتال برای مسیر توانمندسازی کشورها

یکشنبه 1444/7/14 برابر با 2023/02/05
  • Share on Google+

ریاض ۱۴ رجب ۱۴۴۴ ه برابر با ۵ فوریه ۲۰۲۳ م واس
استاد جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری کشورهای خلیج عربی امروز در دومین اجلاس مجمع عمومی سازمان همکاری دیجیتال که در شهر ریاض با حضور وزرای کشورهای عضو برگزار شد شرکت کرد.
در این اجلاس موضوعات مختلفی بررسی شد که از مهمترین آنها طرحها و برنامه های استراتژیک در مسیر تقویت و توسعه دیجیتال در همه کشورها و بررسی وضعیت اقتصاد دیجیتال و چالش های پیش روی آن بود.
استاد بدیوی در سخنانی بر نقش مهم سازمان همکاری دیجیتال در بارز ساختن اهمیت توسعه دیجیتال برای توانمندسازی کشورها با استفاده از نوآوری و تدوین استراتژی ها و پروژه های مختلف برای تقویت توسعه دیجیتال تاکید نمود.
- - واس
17:07 LOCAL TIME 14:07 GMT
0018