ديدار وزير مشاور دولت در امور خارجه با سفير هلند در رياض

سهشنبه 1444/7/16 برابر با 2023/02/07
  • Share on Google+

رياض 16 رجب 1444 هـ برابر با 07 فوريه 2023 م واس
استاد عادل بن احمد الجبير، وزير مشاور دولت در امور خارجه، عضو شوراى وزيران و نماينده کشورمان در امور تغييرات اقليمى، ديروز در رياض با خانم جانت آلبردا سفیر پادشاهی هلند در رياض ديدار کرد.
طى اين ديدار روابط دوجانبه ميان عربستان سعودى و استراليا و مسايل مورد توجه مشترک مورد بررسى قرار گرفت.
--واس
15:24 LOCAL TIME 12:24 GMT
0013