كنفرانس «ليب 23» شاهد راه اندازى 2.43 ميليارد دلار براى حمايت از شرکت هاى فناورى در حال ظهور، تحريک رشد و رهبرى آنها است

سهشنبه 1444/7/16 برابر با 2023/02/07
  • Share on Google+

رياض 16 رجب 1444 هـ برابر با 07 فوريه 2023 م واس
کنفرانس بين المللى «ليب 23» امروز در چارچوب فعاليت هاى دومين روز خود، تعدادى راه اندازى فنى از جمله برنامه هاى حمايتى و مالى را اعلام کرد که مهمترين آنها راه اندازى برنامه اى است که از شرکت هاى فناورى نوظهور با رشد سريع حمايت مى کند و امکان تبديل شدن آنها را به شرکت هاى ميلياردر فراهم مى کند.
بانک رياض تصريح کرد که براى موسسات فعال در بخش ارتباطات و فناورى اطلاعات به ارزش يک ميليارد دلار كمک مالى راه اندازى کرده است، به طوريكه محصولاتى که سيستم کارآفرينى ديجيتال و شرکت هاى فناورى در كشورمان را پشتيبانى و فعال مى کند، علاوه بر اين، شرکت هاى فناورى بين المللى را با حمايت 430 ميليون دلارى جذب خواهد كرد.
در همين حال، بانک سعودى فرانسى با هدف تحريک رشد اين بخش و حمايت از اقتصاد ملى، يک سبد مالى يک ميليارد دلارى را براى تامين مالى شرکت‌هاى بخش اطلاع رسانى و فناورى اطلاعات راه‌اندازى کرد هاست، در حالى که ليست برنامه شرکت هاى ميلياردرى را اعلام کرده است که با هدف تبديل آنها به شرکت هاى ميلياردى مورد حمايت و توانمندسازى قرار خواهند گرفت.
--واس
15:58 LOCAL TIME 12:58 GMT
0018