ديدار دبيرکل سازمان همکارى اسلامى از مدير گروه سازمان هاى بين المللى وزارت امور خارجه قطر

سهشنبه 1444/7/16 برابر با 2023/02/07
  • Share on Google+

جده 16 رجب 1444 هـ برابر با 07 فوريه 2023 م واس
استاد حسين ابراهيم طه، دبيرکل سازمان همکارى اسلامى، امروز در دفتر كار خود با آقاى على المنصورى، مدير ادراه سازمان هاى بين المللى وزارت امور خارجه قطر ديدار كرد.
آقاى المنصورى با ابراز حمايت کشورش از سازمان همكارى اسلامى تحت رهبرى دبيرکل و تلاش هاى وى، بر همکارى کامل قطر با اين سازمان تاکيد کرد.
دبيرکل سازمان همکارى اسلامى به نوبه خود، از تداوم دولت قطر در حمايت از اقدام مشترک اسلامى و ايفاى نقش فعال در اين سازمان قدردانى کرد.
--واس
15:59 LOCAL TIME 12:59 GMT
0019