ديدار دبيرکل اتحاديه عرب با وزير امور خارجه عمان

چهار شنبه 1444/7/17 برابر با 2023/02/08
  • Share on Google+

قاهره 17 رجب 1444 هـ برابر با 08 فوريه 2023 م واس
آقاى احمد ابوالغيط دبيرکل اتحاديه کشورهاى عربى امروز در مسقط با آقاى بدر بن حمد البوسعيدى وزير امور خارجه عمان ديدار کرد.
در اين ديدار، تحولات پرونده فلسطين و تدارکات جارى براى برگزارى کنفرانس بين المللى قدس که يکشنبه هفته آينده به ميزبانى اتحاديه عرب برگزار مى شود، بررسى شد.
اتحاديه عرب در بيانيه اى اعلام کرد که آقاى ابوالغيط در ديدار با وزير عمان بر اهميت اين کنفرانس براى معرفى موضوع قدس و ابعاد مختلف حقوقى، سياسى و اقتصادى آن و بسيج همه حمايت ها براى تقويت پايدارى فلسطينى ها در برابر سياست هاى اشغالگران تاکيد کرد.
--واس
17:08 LOCAL TIME 14:08 GMT
0017