در سومین روز کنفرانس "ليپ 23".. "سدايا" يادداشت تفاهمى را در زمينه آموزش و داده‌ها با دانشگاه آزاد عرب امضا کرد

چهار شنبه 1444/7/17 برابر با 2023/02/08
  • Share on Google+

رياض 17 رجب 1444 هـ برابر با 08 فوريه 2023 م واس
سازمان اطلاعات و هوش مصنوعى عربستان سعودى "سدايا"، در سومين روز از کنفرانس "ليب 23" با حضور شاهزاده عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس هيئت مديره و دکتر عصام بن عبدالله تايمر رئيس مرکز ملى داده ها يادداشت تفاهمى را با دانشگاه آزاد عربى امضا کرد.
اين تفاهم نامه از سوى "سدايا" توسط دکتر عبدالعزيز البهلال، مشاور مرکز ملى هوش مصنوعى، و از سوى دانشگاه آزاد عربى، دکتر سالم باقديم، معاون امور علمى و تحقيقات علمى امضا شد.
اين تفاهم نامه با هدف برگزارى دوره هاى آموزشى توسط دانشگاه براى کارکنان "سدايا"، و همچنين ارائه برنامه آموزشى براى دانشجويان و کارکنان دانشکده مطالعات کامپيوترى دانشگاه از طريق آکادمي "سدايا"، و تسهيل فرآيند ثبت نام توسط پيوند دادن فرم درخواست به داده هاى ملى عربستان سعودى انجام مى شود.
--واس
18:22 LOCAL TIME 15:22 GMT
0021