وزير مشاور دولت در امور خارجه سفير چاد در كشورمان را به حضور پذيرفت

چهار شنبه 1444/7/17 برابر با 2023/02/08
  • Share on Google+

رياض 17 رجب 1444 هـ برابر با 08 فوريه 2023 م واس
استاد عادل بن احمد الجبير، وزير مشاور دولت در امور خارجه، عضو شوراى وزيران و نماينده کشورمان در امور تغييرات اقليمى، امروز در مقر اين وزارتخانه در رياض، آقاى حسن صالح القدم الجنيدى، سفير تازه منصوب شده جمهورى چاد در كشورمان را به حضور پذيرفت.
وى براى سفير در انجام وظايف جديد آرزوى موفقيت کردند.
--واس
18:48 LOCAL TIME 15:48 GMT
0023