وزیر ترابری: با پشتیبانی رهبران کشور، پادشاهی سعودی به سرعت به یکی از مراکز لجستیک مهم در جهان تبدیل می شود

چهار شنبه 1444/7/17 برابر با 2023/02/08
  • Share on Google+

ریاض ١٧ رجب ۱۴۴۴ ه برابر با ۸ فوریه ۲۰۲۳ م واس
وزیر ترابری و خدمات لجستیک کشورمان از شراکت موجود میان منظومه ترابری و خدمات لجستیک و سازمان زکات و مالیات و گمرک تمجید کرده و توضیح داد که از طریق ارتباط مستمر و هماهنگی سیستمها و کمیته های مشترک میان طرفین و همکاریهای مستمر، پادشاهی سعودی پیشرفت چشمگیری در بسیاری از بخشهای مربوط به خدمات لجستیک داشته است، و اشاره کرد که با پشتیبانی رهبران کشورمان عربستان سعودی به سرعت به یکی از مراکز مهم لجستیک در جهان در مسیر اهداف استراتژی ملی ترابری و خدمات لجستیک تبدیل می شود.
مهندس صالح الجاسر این مطلب را در جلسه گفتگویی تحت عنوان "محیط لجستیک مناسب، شفافیت و کفایت" در چارچوب فعالیت های همایش زکات و مالیات و گمرک مطرح کرد.
وی همچنین به بهبود عملکرد چشمگیر بنادر سعودی در سطح جهان اشاره کرد و یادآور شد که اسکله ملک عبدالله مکان اول جهان در میان بنادر را کسب کرده و اسکله جده در مقام هشتم قرار گرفته است، و همچنین به گزارش بانک جهانی در مورد بهبود عملکرد بنادر سعودی در سطح جهان اشاره کرد.
وزیر ترابری توضیح داد که راه اندازی ۱۹ منطقه لجستیک در شهرهای مختلف کشور به توسعه اقتصادی کمک کرده و فرصتهای سرمایه گذاری مهمی به ارزش بیش از ۲۹ میلیارد ریال ایجاد کرده است و جایگاه عربستان سعودی به عنوان یک مرکز جهانی لجستیک را تثبیت نموده و اشاره کرد که شرکت های بزرگ جهانی مانند شرکت جهانی میرسک و شرکت اپل از آغاز فعالیت خود در مناطق لجستیک سعودی خبر داده اند و به بیش از ۱۵۰۰ شرکت خدمات لجستیک پروانه فعالیت داده شده است.
- - واس
18:56 LOCAL TIME 15:56 GMT
0024