سازمان کل آمار: در سال ٢٠٢١ بیش از ١۴ میلیارد ریال برای پژوهش و توسعه در کشور هزینه شده است

چهار شنبه 1444/7/17 برابر با 2023/02/08
  • Share on Google+

ریاض ١٧ رجب ۱۴۴۴ ه برابر با ۸ فوریه ۲۰۲۳ م واس
سازمان کل آمار کشورمان امروز گزارش آماری پژوهش و توسعه سال ۲۰۲۱ را منتشر کرد که بر اساس آن هزینه صرف شده در بخش پژوهش و توسعه کشور به ١۴.۵ میلیارد رسیده، تعداد کارکنان بخش پژوهش و توسعه بیش از ۳۰ هزار نفر و تعداد پژوهشگران بیش از ۲۴ هزار نفر بوده است.
بر اساس این گزارش، نهادهای دولتی در صرف هزینه برای پژوهش و توسعه پیشتاز بوده اند و بیش از ۵۰ درصد هزینه های خود را به این بخش اختصاص داده اند، در حالی که بخش خصوصی با ۳۵ درصد و بخش آموزش با ۱۵ درصد در رده های بعدی هستند.
در گزارش گفته شده که بخش آموزش بیشترین میزان اهتمام به پژوهش را داشته است، چرا که تعداد کارکنان فعال در زمینه پژوهش و توسعه در بخش آموزش بیش از ۲۵ هزار نفر، معادل ۸۳ درصد آمار کلی بوده، اما در بخش دولتی تعداد کارکنان به ۲۹۰۰ نفر معادل ۱۰ درصد مجموع کارکنان در زمینه پژوهش و توسعه رسیده است و بخش خصوصی با به کارگیری حدود ۲۰۰۰ نفر در زمینه پژوهش در رده سوم قرار دارد.
لازم به ذکر است سازمان کل آمار تنها مرجع آماری رسمی کشور برای جمع آوری و تحلیل داده های آماری است، که بر فعالیتهای آماری میدانی و جمع آوری داده ها در بخش آمار نظارت کرده و آمارگیریهای میدانی و پژوهشها و تحلیلهای مرتبط با آن را انجام می دهد.
- - واس
19:00 LOCAL TIME 16:00 GMT
0025