ادامه ارائه خدمات درمانى در "جعده" با حمايت مرکز امداد رسانى ملك سلمان

الاثنين 1441/10/2 هـ الموافق 2020/05/25 م واس
  • Share on Google+

حجه - 02 شوال 1441هـ برابر با 25 مه 2020م - واس
درمانگاه هاى مرکز امدادرسانى ملک سلمان در مركز الجعده و با مشارکت مؤسسه "توسعه پزشكى طيبه" به ارائه خدمات درمانى خود در استان حجه در يمن ادامه مى دهد.
در طى روزهاى15 تا 24 ماه مه 2020م، به بخش مختلف درمانگاه ها چون: اورژانس 457 نفر، کلينيک باطنى 239 نفر، کلينيک بهداشت بارورى 110 نفر، کلينيک اپيدمى 212 نفر، گروه آگاهى و آموزش 578 نفر مراجعه نمودند.
همچنين 275 نفر از خدمات بخش آزمایشی و رادیولوژی، داروهاى 1,174 نفر, بخش خدمات پرستارى 589 و بخش انتقال خون 7 نفر مراجعه نمودند.
//انتهاى پيام//
15:52 LOCAL TIME 12:52 GMT
0007