ديدار والاحضرت وليعهد با رئیس کمیته امور بین الملل دومای دولتی روسیه

جمعه 1443/2/3 برابر با 2021/09/10
  • Share on Google+

نئوم 03 صفر 1443هـ برابر با 10 سپتامبر 2021م واس
شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد، معاون رئیس شورای وزیران و وزیر دفاع، ديروز در كاخ نئوم با آقاى لئونید اسلوتسکی رئیس کمیته امور بین الملل دومای دولتی روسیه دیدار کرد.
طى اين ديدار روابط دوستی و همکاری بین دو کشور مورد بررسى قرار گرفت.
دکتر مساعد بن محمد العیبان وزیر دولت، عضو شورای وزیران و مشاور امنیت ملی و استاد مشعل السلمى نایب رئیس شورا در اين ديدار حضور داشتند.
--واس
11:04 LOCAL TIME 08:04 GMT
0001