مشارکت معاون وزیر دارایی و معاون رئیس بانک مرکزی کشورمان در جلسه معاون وزارتهای دارایی و بانکهای مرکزی کشورهای گروه 20

الخميس 1443/2/9 هـ الموافق 2021/09/16 م واس
  • Share on Google+

ریاض 9 صفر 1443 هـ برابر با 16 سپتامبر 2021 م واس
دکتر فهد بن عبدالله الدوسری، معاون رئیس بانک مرکزی عربستان سعودی (ساما)، وآقای عبدالعزیز بن متعب الرشید، معاون سیاستهای مالی و روابط بین الملل وزیر دارایی در چهارمین جلسه معاون وزارتهای دارایی و بانکهای مرکزی کشورهای عضو گروه 20 به ریاست ایتالیا که در روزهای 13 و 14 سپتامبر در شهر ناپولی ایتالیا برگزار شد شرکت کردند.
در این جلسه طرحهای جهانی بهداشتی و فرصتهای و چالشهای سرمایه گذاری، مسائل مربوط به مالیاتهای بین المللی، سیاستهای پشتیبانی از اقتصاد سبز، سیاستهای سرمایه گذاری پایدار و تقویت سرمایه گذاری در زیرساختها بررسی شد.
این جلسه چهارمین جلسه معاون وزارتهای دارایی وبانکهای مرکزی از زمان ریاست ایتالیا بر گروه 20 است، و پنجمین و آخرین جلسه به ریاست ایتالیا در روزهای 7 و 8 اکتبر امسال برگزار خواهد شد.
لازم به ذکر است عربستان سعودی عضو کمیته سه گانه گروه 20 است که کمیته ای متشکل از رئیس فعلی (ایتالیا)، رئیس سابق (عربستان سعودی) و رئیس آینده (اندونزی) است.
--واس
15:37 LOCAL TIME 12:37 GMT
0016