مرکز اورژانس حجه با حمايت مرکز امدادرسانى ملک سلمان طى يک هفته تعداد 2.605 خدمات را ارائه داده است

الخميس 1443/2/9 هـ الموافق 2021/09/16 م واس
  • Share on Google+

حجه 09 صفر 1443هـ برابر با 16 سپتامبر 2021م واس
مرکز فوريت کنترل بيمارى هاى همه گير در منطقه ى حيران واقع در استان حجه ى يمن، با حمايت مرکز امدادرسانى و اقدامات بشردوستانه ملک سلمان تعداد 2.605 خدمات پزشکى و درمانى را به بيماران در طى روزهاى 26 اوت تا 01 سپتامبر 2021 ميلادى ارائه داده است.
در بخش ثبت نام تعداد 1.255 بيمار، در بخش بررسى ها 67 نفر و در بخش کلينيک بسترى 28 نفر مراجعه كرده اند، در حالى که تعداد 1.255 نسخه دارو توزيع شده است.
و همچنين در بخش آزمايشگاه تعداد 331 نفر، در بخش اپيدميولوژى تعداد 1.255 نفر، در بخش آگاهى و آموزش تعداد 290 نفر و در بخش ارجاع پزشکى 7 نفر مراجعه کرده اند، در حالى که دو فعاليت دفع زباله انجام شده است.
--واس
18:05 LOCAL TIME 15:05 GMT
0020