ارائه خدمات درمانگاه سيار مرکز ملک سلمان در اردوگاه وعلان يمن به 172 نفر از پناهجويان

الخميس 1443/2/9 هـ الموافق 2021/09/16 م واس
  • Share on Google+

حجه 09 صفر 1443هـ برابر با 16 سپتامبر 2021م واس
172 نفر در اردوگاه اوارگان وعلان تابع شهرستان حرض استان حجه طى روزهاى 26 اوت تا 01 سپتامبر 2021م از خدمات درمانگاه‌هاى مرکز امداد رسانى ملک سلمان بهره‌مند شدند.
طى اين مدت 50 نفر به بخش اورژانس، 41 نفر به بخش بيمارى هاى گوارشى، 2 نفر به بخش اطلاعات پزشکى، 5 نفر به بخش بهداشت بارورى و زايمان، 27 نفر به بخش درمان بيمارى‌هاى واگيردار، 6 نفر به بخش پوست، 3 نفر به بخش جراحت‌ها و پانسمان، 39 نفر به بخش خدمات پرستارى مراجعه نموده، و 132 نفر نيز دارو دريافت کرده‌اند.
همچنين 2 برنامه‌ى از بين بردن زباله‌ها در اين اردوگاه انجام شده است.
--واس
18:05 LOCAL TIME 15:05 GMT
0021