رياست امور حرمين شريفين (25) مسير جديد در مسجدالحرام متناسب با تعداد معتمران ايجاد كرده است

الثلاثاء 1443/2/21 هـ الموافق 2021/09/28 م واس
  • Share on Google+

مكه مكرمه 21 صفر 1443 هـ برابر با 28 سپتامبر 2021 م واس
رياست عمومى امور مسجدالحرام و مسجدنبوى 25 مسير جديد در مسجدالحرام ايجاد را کرده است، اين برنامه ضمن رعايت اقدامات احتياطى و فاصله گذارى اجتماعى با توجه به افزايش روزافزون نمازگزاران، و آرامش زائران فراهم شده است.
مهندس معن قاروت معاون بخش راهنمايى مكانى، توضيح داد که پوسترهاى فاصله گذارى اجتماعى مطابق با استاندارد تعداد زائران در مسجدالحرام تنظيم شده است تا براى آمادگى هاى سال جارى 1443 هجرى قمرى مطابقت داشته باشد، اين مسيرها كه بالغ بر ( 25) مسير در صحن طواف است، مسيرهايى را براى افراد داراى معلوليت مطابق با اقدامات پيشگيرانه، و پوسترهاى نمازخانه هاى دو ركعت طواف، و نمازخانه هاى توسعه ى ملک فهد، ايجاد كرده است.
وى به ايجاد نمازخانه هايى در داخل مسجدالحرام و محوطه هاى اطراف آن به منظور آمادگى جهت استقبال از زائران و تلاش ها براى ايمنى زائران بيت الله الحرام، اشاره کرد.
--واس
16:30 LOCAL TIME 13:30 GMT
0010