امضای 3 توافق نامه برای پشتیبانی از محیط زیست دریایی میان عربستان سعودی و سازمان بین المللی دریانوردی

الثلاثاء 1443/2/21 هـ الموافق 2021/09/28 م واس
  • Share on Google+

لندن 21 صفر 1443هـ برابر با 28 سپتامبر 2021م واس
با حضور شاهزاده خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفیر خادم حرمین شریفین در پادشاهی بریتانیا، مهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزیر ترابری و خدمات لجستیک عربستان سعودی و آقای کیتاک لیم، دبیر کل سازمان بین المللی دریانوری 3 توافق نامه در زمینه پشتیبانی از طرحهای مربوط به حفاظت از محیط زیست دریایی در راستای اهداف استراتژی ملی خدمات ترابری و لجستیک و چشم انداز سعودی 2030 امضا کردند.
اولین طرح از طرحهای امضا شده به نام (Glofouling) با هدف حفاظت از دریا در مقابل رنگهای بدنه کشتیها و جلوگیری از رنگهای مضر برای جانوران دریایی اجرا می شود.
طرح دوم به نام (Glolitter) با هدف حفاظت از محیط زیست در مقابل زباله های دریایی و حفاظت از ماهیها و جانوران دریایی در کشورهای در حال رشد و جزایر کوچک، و طرح سوم به نام (IMO cares) با هدف کاهش آلودگی هوا توسط کشتیها و حفاظت از همه مناطق دریایی در جهان اجرا می شوند.
این طرحها در چارچوب استراتژی ملی ترابری دریایی و به موازات تلاشهای بین المللی برای حفاظت از محیط زیست دریایی مورد حمایت قرار گرفته اند.
--واس
19:07 LOCAL TIME 16:07 GMT
0017