عبور 14 کاميون حامل كمك هاى مرکز امداد ملک سلمان از گذرگاه الوديعه به مقصد چندين استان يمن

جمعه 1441/4/9 برابر با 2019/12/06
201912/DST_1223306_1507468_201912061406391336.jpg
  • 201912/DST_1223306_1507468_201912061406391336.jpg
  • 201912/DST_1223306_1507469_201912061406391336.jpg
  • 201912/DST_1223306_1507470_201912061406391336.jpg
  • Share on Google+

گذرگاه الوديعه - 09 ربيع الاخر 1441هـ برابر با 06 دسامبر 2019م - واس
14 کاميون حامل کمک هاى انسان دوستانه مرکز امداد ملک سلمان از گذرگاه مرزى «الوديعه» به مقصد استان ها حجه, الجوف, المهره, شبوه, مارب, صنعا, ابين, المخا, عدن و لحج عبور کردند.
اين 14 کاميون حامل 16 آمبولانس، 400 چادر، 800 فرش و 11.250 كارتن خرما بودند.
اين کمکها بخشى از برنامه هاى انسان دوستانه مختلف حکومت خادم حرمين شريفين، ملک سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- براى مردم يمن است.
// انتهاى پيام //
14:06 LOCAL TIME 11:06 GMT
0006