وزير امور خارجه كشورمان تماسى تلفنى از سوى همتاى لتونى خود دريافت نمود

پنج شنبه 1441/12/16 برابر با 2020/08/06
  • Share on Google+

رياض - 16 ذوالحجه 1441هـ برابر با 06 اوت 2020م - واس
شاهزاده فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير امور خارجه كشورمان ديروز طى تماسى تلفنى با آقاى ادجارس رينكيفيتش وزير امور خارجه لتونى گفتگو کرد.
طرفين در طى اين تماس تلفنى روابط دوجانبه ميان عربستان سعودى و لتونى و راه هاى تقويت آن را مورد بررسى قرار دادند.
// انتهاى پيام //
12:04 LOCAL TIME 09:04 GMT
0002