ديدار سفير كشورمان در موريتانى با وزير امور خارجه در اين كشور

پنج شنبه 1441/12/16 برابر با 2020/08/06
  • Share on Google+

نوواچوت - 16 ذوالحجه 1441هـ برابر با 06 اوت 2020م - واس
دكتر هزاع بن زبن المطيري سفير خادم حرمين شريفين در موريتانى ديروز با آقاى اسماعيل ولد الشيخ احمد وزير امور خارجه موريتانى ديدار كرد.
در اين ديدار روابط دوجانبه ميان دو کشور برادر و موضوعات قابل توجه مشترک را مورد بررسى قرار دادند.
// انتهاى پيام //
12:04 LOCAL TIME 09:04 GMT
0003